Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Gedragscode

De hieronder gepubliceerde gedragscodes vallen niet altijd makkelijk te realiseren. Maar waar een wil is, is een weg. We helpen mekaar om gezamenlijk achter deze fair-play-punten te staan. Ons plezier in het volleyballen zal nog verhogen.

Algemene gedragscode

Iedere speler betaalt tijdig zijn lidgeld. Iedereen is op de hoogte van alle gedragscodes die gelden binnen NOLIKO Maaseik.Wij treden naar buiten als één team. Elke activiteit (training, wedstrijd, besprekingen, activiteiten, vieringen…) wordt stipt bijgewoond. Zowel binnen onze sporthal(len) als op verplaatsing gedragen wij ons zoals het hoort: respect vertonen voor trainers, bestuur, publiek, accommodatiesOnenigheid tussen spelers of conflicten met trainers moeten onmiddellijk uitgepraat worden, liefst binnen de sportlijnen en zeker niet binnen het cafetaria. Het kan nooit de bedoeling zijn ernstige meningsverschillen in een café rond te strooien. Tabak en alcohol  voor, tijdens of na trainingen is niet toegelaten in de sporthal en de kleedkamer. Bij niet naleven van deze afspraak zullen trainers eventueel in samenspraak met het jeugdbestuur sancties bepalen. Een speler die onder invloed van alcohol op de training of wedstrijd verschijnt, wordt ter plaatse gesanctioneerd, nl. geen deelname aan de activiteit. Ouders worden in zo’n situatie altijd verwittigd. Bij andere clubactiviteiten worden afspraken gemaakt door trainers en begeleiders. Drugs (soft-en harddrugs). Bezit, gebruik en dealen van drugs is bij elke clubactiviteit en onder alle omstandigheden verboden. Bij overtreding wordt er een intern stappenplan gevolgd en worden de ouders onmiddellijk verwittigd. (Stappenplan: gesprek met de trainer, gesprek met de ouders, aanbieden van hulpmiddelen, bij herhaling is schorsing mogelijk). Dealen, al dan niet met de bedoeling winst te maken d.w.z. leveren van drugs, is ontoelaatbaar en heeft schorsing tot gevolg. Ouders worden verwittigd. Iedereen is verantwoordelijk voor het materiaal van NOLIKO Maaseik. Mogelijke afzeggingen voor trainingen of wedstrijden of activiteiten worden steeds zo snel mogelijk gemeld rechtstreeks aan de betrokken verantwoordelijke (niet via-via).

Trainingscode

Iedereen is stipt op tijd; minimum 10 minuten voor aanvang aanwezig zijn, taping en verzorging gebeuren VOORAF! De trainer moet vooraf over eventuele kwetsuren worden ingelicht. Je best doen om mentaal klaar te zijn voor de training (rustig, goed gezind, bereid om te leren en inzet te tonen). Negatieve emotionele reacties zullen niet toegelaten worden. Kleedkamers en oefenruimtes worden netjes gehouden, een kleedkamer is geen speelkamer! Elke speler komt in verzorgde kledij in de zaal: shirt in de broek, geen sieraden, geen kauwgom… Alle spelers helpen mee bij het klaarzetten en het wegbergen van het materiaal. Stilte en aandacht als de trainer uitleg geeft of een oefening toont. Niemand verlaat de training zonder toestemming van de trainer. Na iedere training is het verplicht te douchen.

Gedragscode

Bij de thuiswedstrijden is iedereen minimum een halfuur voor de wedstrijd aanwezig. Elke speler moet voor elke wedstrijd in het bezit zijn van zijn / haar identiteitskaart. Eventuele boetes opgelegd door de Bond (tegenwoordig 6 EUR) vallen ten laste van de speler. Elke speler is verantwoordelijk voor zijn eigen wedstrijduitrusting. Deze blijft eigendom van de club en moet na afloop van het seizoen worden ingeleverd. Elke speler voert individueel of in groep de modelopwarming uit (eventueel geleid door één van de spelers bv. de kapitein). Op de bank en naast het terrein heerst er orde; drank, trainingsvesten, sporttassen naast elkaar. Elke speler neemt zijn verantwoordelijkheid op tijdens de wedstrijd: maximale inzet, opdrachten van trainer uitvoeren, sportief teamgedrag, fair-play, … Er wordt door niemand kritiek gegeven op eigen ploegmaats, trainer, tegenspelers, scheidsrechter of andere officiëlen. Alleen de kapitein mag de officiëlen spreken en hij/zij doet dit op een beleefde manier. Geen negatieve emotionele reacties (kwaad worden, ongenoegen laten blijken, aan het net trekken, arrogante houding, …). Op de bank verwachten wij blijvende concentratie. Moedig je ploegmaats aan en sta steeds klaar om in te springen. Er wordt niet gediscussieerd met scheidsrechters, tegenstander of publiek. Na elke wedstrijd zal iedereen de tegenstrever en de scheidsrechter de hand drukken. 

Ouders Engagement

 • Zorg dat het kind tijdig aanwezig is en zijn uitrusting volledig en in orde is.
 • Toon belangstelling voor de sport en de club en ga regelmatig kijken en supporteren.
 • Blijf op een training liefst weg uit de zaal, het zou uw kind kunnen beïnvloeden.
 • Vraag uw kind om ervoor te gaan, altijd zijn best te doen, maar vooral plezier te beleven aan hetgeen het doet.
 • Zie sport niet als een handige/nuttige vorm van kinderopvang.
 • Jaag (fok) uw kind niet op, leg geen overdreven druk op zijn schouders.
 • Stimuleer het kind zich aan afspraken van de club/het team en de regels van het spel en fairplay te houden.

 

Specifiek voor de wedstrijden:

 • Gebruik geen agressieve of schunnige taal langs de zijlijn.
 • Applaudisseer voor knap spel van zowel eigen team, als de tegenstrever.
 • Moedig het kind aan en maak het niet af voor zijn fouten.
 • Respecteer steeds de beslissingen van de coach en scheidsrechters.
 • Als ouder moedig je aan, de instructies worden gegeven door de trainer/coach.
 • Als je niet akkoord bent met bepaalde zaken ivm trainen, spelen, praat er over met de trainer/coach. Niet direct na de wedstrijd, liefst na een afspraak.
 • Leer het kind respect op te brengen voor de prestaties van de tegenstander.
 • Kijk niet alleen naar de score/uitslag, maar naar de geleverde inspanningen, benader steeds positief!
 • Overloop na een wedstrijd met het kind wat goed en minder goed liep en wat hieruit kan geleerd worden. 

Powered by HostYou - Webbuilding & Design by ZuPP - Mastered by MVe/PMa - Engineering by Co-Ko - Copyright © 2021

CONTACT

 

Volleybalclub GREENYARD Maaseik

Sportlaan 10 - 3680 Maaseik

T: 0032 (0) 89 56 26 78

F: 0032 (0) 89 56 10 59

E: info@vcgreenyardmaaseik.be

 

Comments